tel. +48 607 337 495
biuro@adwokatskurowska.pl

Umowy i regulaminy

Zajmujemy się sporządzaniem projektów różnego rodzaju umów cywilnoprawnych oraz opiniowaniem tego typu dokumentów otrzymanych przez Klienta pod kątem ewentualnie występujących ryzyk. Kolejnym etapem współpracy jest uczestniczenie w negocjowaniu warunków postanowień z drugą stroną umowy, w celu jak najszerszego zabezpieczenia interesów Klienta. W zależności od potrzeb Klienta, kancelaria przeprowadza powyższe działania w sposób kompleksowy albo uczestniczy wyłącznie w poszczególnych etapach.

Na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą tworzymy różnego rodzaju regulaminy stosowane w obrocie zewnętrznym (m.in. regulaminy sprzedaży, ogólne warunki świadczenia usług, zakupów, regulaminy sklepów internetowych, polityki prywatności), jak i opracowujemy procedury wewnętrzne (regulamin pracy, wynagrodzeń, RODO, tajemnica przedsiębiorstwa, procedury compliance).

Oferta obejmuje m.in.:

 • umowy dotyczące zbycia rzeczy (sprzedaż, darowizna, zamiana, cesja),
 • umowy dotyczące korzystania z rzeczy (najem, dzierżawa, użyczenie, dożywocie),
 • umowy z zakresu prawa pracy, kontrakty menadżerskie, zakazy konkurencji i klauzule poufności (NDA),
 • umowy obejmujące świadczenie różnego typu usług (zlecenie, dzieło, pośrednictwo, przewóz),
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy pożyczki,
 • umowy spółki,
 • umowy z zakresu prawa autorskiego (przeniesienia praw autorskich, know-how),
 • umowy majątkowe (intercyza, podział majątku, zniesienie współwłasności),
 • umowy z zakresu prawa rodzinnego (porozumienia wychowawcze, alimenty, kontakty),
 • ugody i porozumienia dotyczące np. spłaty należności, zwrotu rzeczy, naprawienia szkody,
 • umowy zabezpieczające wierzytelności (zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie),
 • umowy przedwstępne,
 • regulaminy i ogólne warunki  (sprzedaży, zakupu, świadczenia usług),
 • regulaminy sklepów internetowych,
 • RODO,
 • tajemnica przedsiębiorstwa,
 • procedury compliance,
 • opiniowanie umów otrzymanych od Klienta pod kątem zawartych w nich ryzyk i sposobów zabezpieczenia interesów Klienta,
 • negocjowanie warunków umowy z drugą stroną,
 • uczestniczenie w aktach notarialnych.

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Jeśli interesującego Państwa zagadnienia nie ma na liście, zapraszamy do kontaktu.