tel. +48 607 337 495
biuro@adwokatskurowska.pl

Prawo karne

Kancelaria oferuje przede wszystkim:

  • świadczenie pomocy prawnej niezależnie od roli w procesie (obwinionego/oskarżonego czy oskarżyciela),
  • uczestnictwo w czynnościach w ramach postępowania przygotowawczego,
  • reprezentację w postępowaniu sądowym i wykonawczym,
  • sporządzanie pism procesowych (zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatny akt oskarżenia, subsydiarny akt oskarżenia, wnioski dowodowe, apelacje, kasacje, zażalenia na postanowienie o umorzeniu/odmowie wszczęcia postępowania i inne)

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Jeśli interesującego Państwa zagadnienia nie ma na liście, zapraszamy do kontaktu.