tel. +48 607 337 495
biuro@adwokatskurowska.pl

Windykacja

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie w procesie windykacji należności na każdym etapie postępowania, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika.

Podejmowane kroki są każdorazowo dostosowywane do specyfiki sprawy. Poprzez wdrażanie szeregu procedur zmierzamy do zintensyfikowanie działań mających na celu odzyskanie należności (w przypadku wierzyciela) albo zabezpieczenie przed przedwczesnymi działaniami windykacyjnymi spornych wierzytelności (w przypadku dłużnika).  

Naszym Klientom oferujemy m.in.:

  • sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty,
  • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia i sporządzanie porozumień,
  • występowanie z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia i reprezentację w ramach postępowania zabezpieczającego przed komornikiem,
  • prowadzenie spraw o zapłatę za pośrednictwem sądu elektronicznego (EPU) albo w formie tradycyjnej,
  • zastępstwo w ramach sporów sądowych o zapłatę,
  • sporządzanie sprzeciwów/zarzutów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych,
  • reprezentację w ramach postępowania egzekucyjnego, postępowania o wyjawienie majątku dłużnika,
  • występowanie z wnioskami o restrukturyzację albo ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • reprezentację przed biurami informacji gospodarczej (np. KRD, BIG, InfoMonitor, ERIF),

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Jeśli interesującego Państwa zagadnienia nie ma na liście, zapraszamy do kontaktu.