tel. +48 607 337 495
biuro@adwokatskurowska.pl

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alina Skurowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alina Skurowska Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 9/8, dalej: Kancelaria.

Kancelaria może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Kancelarię w celu:

- udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (w szczególności rachunkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- ochrony prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii¬ (ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także obrony przed dochodzeniem takich roszczeń od Kancelarii czy ochrony przed próbami oszustwa, marketingu własnych usług, jak również w celach archiwalnych, analitycznych, statystycznych, związanych z przekształceniami podmiotowymi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów.

Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię mogą być podmioty współpracujące z Kancelarią (np. podmioty świadczące usługi prawne czy doradcze, księgowość, hosting, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentacji), organy i instytucje państwowe  (np. sądy, organy administracji publicznej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej), osoby fizyczne i prawne (przeciwnicy, współuczestnicy, inne osoby uczestniczące w sprawie – świadkowie, biegli, mediatorzy) oraz podmioty uczestniczące w dokonywanych z Kancelarią procesach przekształceń, przejęć, łączeń, podziałów.

 

Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Kancelarii dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię; Kancelarii nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Kancelarii,

- wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Kancelarii, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

- o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej Kancelarii zgody – cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przed takim cofnięciem lub na innej niż zgoda podstawie.

Z powyższych uprawnień skorzystać można w szczególności poprzez kontakt z Kancelarią pod nr tel. + 48 607 337 495 lub adresem e-mail: biuro@adwokatskurowska.pl.

Ponadto, przysługuje państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jednocześnie informuję Państwa, że podanie danych osobowych określonych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Niepodanie danych uniemożliwi Kancelarii skontaktowanie się z Państwem i podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy.

Kancelaria może w niektórych przypadkach przekazywać Państwa dane osobowe do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w ramach usług świadczonych na rzecz Kancelarii przez Google LLC, a zabezpieczonych w ramach EU-US Privacy Shield Framework (Tarczy Prywatności UE-USA).
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.